CYKL BIOLOGICZNY

Trufle, aby wytworzyć swój cenny owocnik, muszą żyć w symbiozie mykoryzowej z drzewami lub krzewami. Mykoryza jest związkiem między grzybami a korzeniami roślin. Od greckiego mykos- grzyb, rhiza – korzeń. Obaj partnerzy, tj. grzyb i roślina świadczą sobie wzajemnie  korzyści. Dzięki mykoryzie, grzyby, będące organizmami cudzożywnymi, są zaopatrywane w związki organiczne, wytwarzane przez rośliny w procesie fotosyntezy. W zamian rośliny dostają od grzyba związki mineralne, głównie fosforowe i azotowe, chociaż potwierdzono również poprawę zaopatrzenia roślin w mikroelementy takie jak cynk i miedź.

 

Ponadto strzępki grzyba oplatając korzenie zapewniają roślinie ochronę przed organizmami chorobotwórczymi, działając na zasadzie biologicznego filtru.

 

Mykoryza jest to występujące powszechnie zjawisko, polegające na współżyciu korzeni z grzybami (dotyczy około 85% gatunków roślin wyższych z całego świata). Mykoryza jest zjawiskiem o charakterze mutualistycznym, gdzie obaj partnerzy świadczą sobie wzajemnie korzyści.

Mykoryza tworzona przez m. in trufle tworzy na korzeniach mufkę lub opilśń składajacą się z pewnego rodzaju tuleji uformowana z kilku warstw małych rurek zwanych strzępkami, które to za pomocą splotu owijają wierzchołki korzonków drzewa i, wplatając się pomiędzy pierwsze poziomy komórek korzenia, formują pewnego rodzaju siatkę: to właśnie dzięki tej zależności roślina dostarcza grzybowi rozmaite substancje, otrzymując w zamian przede wszystkim wodę i minerały. Tak więc z siatki tej odchodzą liczne strzępki, które rozgałęziając się w ziemi rozprzestrzeniają się w poszukiwaniu składników odżywczych.

 

Strzępki, mówiąc o nich generalnie, nazywane są grzybnią. W odpowiednim czasie, to znaczy kiedy zachodzą wszystkie niezbędne warunki środowiskowe, niektóre strzępki przeplatają się i dają początek tworzeniu się owocnika, w którego wnętrzu powstają zarodniki. To właśnie zarodniki, kiełkując, dają początek nowej grzybni, która będzie w stanie, łącząc się z młodymi wierzchołkami korzeni, wytworzyć nowe mikoryzy.

 

W przeciwieństwie do grzybów naziemnych, których owocniki wzrastają ponad ziemią, grzyby podziemne nie mogą wykorzystać prądów powietrza do rozprzestrzeniania się zarodników. Dlatego też ewolucja wyposażyła truflę w silny zapach, odczuwalny wyłącznie w momencie dojrzewania zarodników, który to wabi owady oraz ssaki, które karmiąc się nią, zapewniają jej rozpowszechnienie zarodników.

 

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność  Culinaris sp. z o.o.  i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Culinaris sp. z o.o.